Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

Hitoktatás


1. Hittanfoglalkozás az óvodában

Amikor a kisgyermek óvodába érkezik, már vannak tapasztalatai, élményei, sőt meggyőződése is. Az erkölcsi élet alapjainak lerakása, a szocializálódás mind társadalmi, mind egyházi téren ekkor történik. A gyermek, mint egy szivacs, úgy szívja és építi be személyiségébe mindazt, amit maga körül lát, hall, tapasztal. Ha mindezeket figyelembe vesszük, kirajzolódik, hogy mennyire nem mindegy, milyen hatások érnek egy kisgyermeket, mi lesz az, amivel útnak indítjuk őt az életbe.

„A fiatalság olyan, mint az állandóan járó malom. Ha jó magot szórunk a garatba, jó liszt lesz belőle. De ha rosszat teszünk bele, rossz lesz a liszt is.” (Don Bosco).

A kisgyermekeket megérinti az érzékszervei által gyűjtött tapasztalat. Igyekszünk, hogy minél „színesebbek” legyenek az óvodás hittanórák. A vezérfonal egy–egy Bibliai történet bemutatása, amit el is szoktunk játszani, ami elmélyíti bennük a tanultakat, ahogy belehelyezkednek a szereplők helyzeteibe. Ezekhez vannak szemléltetőanyagok is – tárgyak, filcfigurák, képek, színezők, – amiket kézbe vehetnek és megvizsgálhatnak,  és otthon is elmesélhetik az új élményeket.
A történetek kapcsán megtanulunk pár éneket – gitár kísérettel,- amelyet mozgásokkal és mutogatással is ki lehet fejezni, amit nagyon szeretnek a gyerekek.
A hitre nevelésben a következő nevelési célokat szeretnénk megvalósítani: Kapcsolatteremtés Istennel – az imádság által, Jézussal való megismerkedés, aki szereti az embert és a Mennyi Atyához vezeti. Bekapcsolódás a közösségi életbe (vasárnapi gyermekalkalmakra is hívjuk a gyerekeket 8.30-tól) A templom keresztelő kápolnájában kialakítottunk egy hittantermet, ahol a kisgyermekek a diákmise alatt saját foglalkozáson vehetnek részt. Nagy szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik bekapcsolódtak a hitoktatásba és az újonnan érdeklődőket is.
 
2.  Hittanfoglalkozás az iskolában
Plébániánkhoz az Árpád iskola tartozik. Szeptembertől az 1.2, 5.6. osztályban már órarend szerint lesz a hitoktatás. A 3.-4. és a 7.-8. osztály érdeklődőinek  is indul hittan az iskolában.
„A katekézis az önkormányzati iskolákban, missziós feladatot, a hit felébresztését jelenti, mivel nem lehet feltételezni, hogy a gyerekek és a szüleik aktív hívők. “Ezért úgy kell tekinteni az iskolában történő katekézisre, mint az előevangelizáció fázisára, amelyben a gyermek az első igehirdetésben részesül.” Az evangelizáció hirdetésének első lépése a keresztény értékek bemutatása. Az iskolai hittanórán túl, ezeket a gyerekeknek szervezett programokon, mint pl.: játszóházak, sportnapok, kézműves foglalkozások, kirándulások, filmvetítések alkalmával a közösségbe régebb óta járt kortársaik “bevezetésével” mélyíthetik el az újonnan érkező gyerekek. Mivel az ilyen kulturális programokra a gyerekek elhívják nem hívő barátaikat is. Az ott megtapasztalt szeretet indítja őket arra, hogy utána rendszeresen járnak foglalkozásra és később jelentkeznek az iskolákban hitoktatásra is. Nemegyszer, az ilyen gyermekek még a szüleiket is “evangelizálják”, és általuk kapcsolatba kerülnek a szülők a plébániával. A katekézis alapvető törekvése, hogy a plébániai közösségbe bekapcsolódjanak a gyerekek, mert a közösségi élményen keresztül lehetséges a keresztény élet bevezetését átadni, ami elvezeti őket a krisztusi szolgálatra, imára, és szentmisére.”
 
3. Gyermek foglalkozások a plébánián
„A hitoktatást a terméketlenség veszélye fenyegeti, ha nem fogadja be a hit tanulókat élő közösség, ha nem kapcsolódnak be a plébánia életébe”/Katekézis Általános Direktóriuma/ Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok akik már voltak elsőáldozók, vagy akik most kezdenek készülni az áldozásra, az iskolai hittan mellet a plébánia közösségébe is bekapcsolódjanak. Kéthetente szombatonként 9.30-tól kezdődik a ministránsok, Máriás lányok, kisénekkarosok összejövetele a plébánián. Azok számára, akik elsőáldozásra készülnek  külön csoport indul a plébánián.
 
4.  Ifjúsági hittan
Azoknak a középiskolásoknak, akik már bérmálkoztak kéthetente pénteken 18.15-től tartunk közösségi összejövetelt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hogyan rontsd el gyermeked jövőjét?

- Kezdd el idejében gyermeked minden igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhiszi, hogy a világ köteles őt kiszolgálni.

- Ha trágár szavakat beszél, ne vedd észre! Valahogy le kell vezetnie indulatait.
  Kíméld meg minden lelki neveléstől! Ezzel várj addig, amíg felnőtt nem lesz. Akkor aztán majd maga dönthet.

- Kíméld meg az erőlködéstől! Majd felnőtt korában törjön össze,
  amikor már kivédhetetlen problémákkal találkozik szembe.

- Kerüld a “rossz” szót vele szemben! Ez komplexusokat ébreszt benne. Ha majd aztán disznóságai miatt
  szembe kerül a környezetével, meg lesz arról győződve, hogy a társadalom üldözi őt.

- Szépen rakj rendbe, boronálj el mindent a gyermeked után: szétszórt szobát, konfliktust a tanárokkal, rossz jegyet,
   beírást, hiszen neki nyugalomra, megértésre van szüksége ahhoz, hogy fölkészüljön az életre, vagy az általad elképzelt
   egyetemre! Így majd megszokja, hogy a felelősséget mindig valaki más cipeli.

- Hadd olvasson el mindent, amit adnak neki, vagy ami a keze ügyébe kerül!
  Csak hadd gyönyörködjék lelke és szeme a ponyvában, pornóban.
  De ügyelj arra, hogy steril legyen az evőeszköz és ragyogó a kristálypohár! Hisz annyiféle fertőzés van manapság.

- Veszekedj feleségeddel/férjeddel mennél többet a gyermeked előtt! Így nem éri váratlanul a család felbomlása.
  Sőt, rájön arra, hogy egy feleség csak 10-20 évig használható.

- Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek, amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá, hogy boldog életet
  csak megfelelő mennyiségű pénzzel lehet élni.

- Ha a tanáraival vagy az elöljáróival összetűzésbe kerül, mindenképp állj az ő oldalára!
  Azok ugyanis előítélettel vannak gyermekeddel szemben.
  Így legalább rájön, hogy nincs egységes norma, erkölcs, tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg.

- Taníts neki mást, mutass neki más példát, mint amit ott mutatnak, ahová magad küldted!
  Tökéletes erkölcsi skizofrén lesz belőle.

- Próbáld meg minden kívánságát kielégíteni! Egy idő múlva már ezt maga intézi el, ha kell, bármi áron.

- Ne vele töltsd az idődet, hanem keress mennél többet, hogy boldogabb életet élhessen, mint amit te éltél!
  Talál majd ő jobb társaságot a családodnál.

- Tanítsd meg helyezkedni! Az életben erre nagy szüksége lesz.

- Ha majd valóságos konfliktusba kerül, mentegesd magad: “Sohasem bírtam vele!”

(Larry Christenson nyomán)