Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

Egyháztanács

“Minden közösségnek szüksége van vezetőre, így a plébániának is, aminek vezetője egy plébános, a megyéspüspök tekintélye alatt.” Az új egyházi, jogi előírások, nem az egyszemélyű irányítást, hanem inkább a testvéribb közösségi vezetési stílus fontosságára hívják fel a figyelmet. Így világiak is bekapcsolódhatnak a plébánia vezetésébe;  A testület feladata, hogy az egyházközséget érintő összes ügyet a lelkipásztorral együtt tárgyalja meg. A hívek és a plébános ezen összehangolt munkájára az új egyházi törvénykönyv is figyelmeztet, mivel az összehangolt munkából hatékonyabban lehet az idők jeleire figyelni. Ez a plébániai közösség élővé válását is segíti, mivel a tagok felelős részt kapnak az irányításban.

A Váci Egyházmegyében 2007 pünkösdjétől átalakult az Egyháztanácsok szabályzata. Az új szabályzat szerint a tanácsadó testület hároméves mandátummal rendelkezik. A Vác Felsővárosi plébánián 2014 május 18.-án a megyéspüspök jelenlétében alakult meg az új pasztorális tanács hét fővel: Földvári István, Sinkó Pál, Lábai Miklós,  Simon Mária, Varga Ildikó, Nagyné Anikó, Kövesdiné Gabika…A testület későbbiekben  gazdasági tanáccsal és liturgikus bizottsággal segíti a lelkipásztor munkáját. (Pasztorális tananács havonta, a teljes testület két havonta találkozik)Imádság az egyházközség megújulásáért

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld teremtője.
Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját!
Töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk,
ahol olyan régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged!
Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen! Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére!

Te ismered örömünket, fájdalmunkat, szükségünket.
Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és üdvözítőnket!
Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után.
Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot!
Adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak!
Szentlélek, szeretet lelke! Újítsd meg pünkösd csodáját egyházadban itt és most!
Készíts fel minket, hogy befogad-hassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária!
Megváltónk Édesanyja. Rád bízzuk az itt élő embereket. Érintsd meg a szívüket. Vezesd őket szeretett Fiadhoz.
Ti összes szentjeink! Akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa láthatóvá váljék bennünk és általunk! Amen.