Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

4. hét / 5. nap

Lehet, hogy már volt olyan érzésed, hogy a sötétség szellemei munkálkodnak az életedben. Olyan erő, amelyek legyőznek Téged, és amelyektől látszólag nem tudsz megszabadulni, sőt elfordítanak Istentől. De Jézus erősebb. Ő meg tud Téged szabadítani a gonoszlélektől és annak hatalmától.

Mk 9,14-29: „Amikor visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és hogy írástudók vitatkoznak velük. Amint észrevették őt az emberek, mindnyájan meglepődtek és eléje siettek, hogy üdvözöljék. Megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztok velük? Valaki a tömegből így felelt: Mester, elhoztam hozzád fiamat, akiben néma lélek lakik. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja, aztán habzik a szája, csikorgatja a fogát és megmerevedik. Kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták. Hitetlen nemzedék, válaszolta, meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide hozzám! Odavitték. Mihelyt meglátta őt a lélek, elkezdte ide-oda rángatni a fiút. Az a földre esett és tajtékozva fetrengett. Jézus megkérdezte az apát: Mióta szenved ebben a bajban? Gyermekkora óta, válaszolta. Sokszor tűzbe meg vízbe taszította, hogy megölje. Ha van valami lehetőséged rá, szánj meg minket és segíts rajtunk. Jézus így felelt: Ami a lehetőséget illeti, minden lehetséges annak, aki hisz…” (Olvasd tovább a 29. versig.)